Ide kattintva egyszerűen hívható
+36 70 200 4205

Törvényileg kötelező weboldal adatszolgáltatás elemek, impresszum

Az online szolgáltatók törvényi előírás alapján kötelesek magukról feltüntetni a honlapjukon néhány kötelező információt. Sok üzleti célú weboldal azonban mindössze egy székhely információt, e-mail címet és telefonszámot publikál az elérhetőség információk alatt, ami sajnos nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és komoly bírságot vonhat maga után.

Nézzük meg elsőként a jogszabály előírásait a weboldal impresszum kötelező tartalma tekintetében

A témakört a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szabályozza

A törvényi előírás alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Egyszerűsített ellenőrző lista, kötelező honlap elemek

 1. Szolgáltató név
 2. Szolgáltató székhely, telephely, ennek hiányában lakcím
 3. Szolgáltató elérhetőségei, így pl. a felhasználókkal való kapcsolattartásra használható e-mail cím (nem elég egy kapcsolatfelvételi űrlap)
 4. Amennyiben a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdése nyilvántartásba való bejegyzéstől függ, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám
 5. Amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása engedélyköteles, akkor ez a tény és az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai, valamint az engedély száma
 6. Adószám
 7. Egyes szabályozott szakmákra vonatkozó további előírások:
  1. Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése, amelynek a szolgáltató tagja;
  2. Természetes személy szolgáltató szakképzettsége, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot szerezte;
  3. Hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.
 8. Tárhelyet szolgáltató adatai (székhely, telephely, elérhetőség), kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhely-szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. Ezek az adatok jellemzően .hu végződésű domain-ok esetében kérdezhetőek le más forrásból, egyéb domain-ek esetében így a tárhely szolgáltató adatainak feltüntetése is kötelező, de szerintem érdemes ennek az előírásnak inkább minden esetben eleget tenni.

Megoldás email cím kiírás miatti spam veszélyre

Sokan jogosan aggódnak amiatt, hogy amennyiben kiírják weboldalukon a cég elérhetőségére kijelölt email címet, úgy spam-ek áradata fogja elárasztani az email fiókjukat.

Van erre egy elterjedt, de kevéssé elegáns megoldás, mikor az @ jel helyett kukac vagy (at) kiírással helyettesítve vagy kiegészítve jelenítik meg az email címet honlapon. Komoly vállalati oldalon azonban szerintem ez nem fest igazán jól.

Azonban nincs szükség ilyen kompromisszumra, WordPress weboldal esetében bővítmények is segíthetik a spam-ek számának redukálást.

De van ennél egy egyszerűbb, nemcsak WordPress, de bármely oldalon használható, nagyon hatékony megoldás. Ez esetében az email cím nem szövegesen – hanem stílus elemként – kerül fel az oldalra, nem jelölhető ki a szokványos másolás módon, így nem is tudják az erre szakosodott algoritmusok begyűjteni.

Ezt a megoldás választva egyszerre lehet a weboldal jogszabály követő, elegáns és spam mentes. A példa a spam mentes email cím közlésre megtekinthető itt.

Érdekes volt / tetszett? Megtisztelő lenne egy megosztás! Köszönöm szépen!

 

Webfolio Webdesign - Hugyák Andrea